Stavba krom za krokem

Tady Vám ukážeme, co vše je třeba udělat, abyste měli svůj vysněný dům.

U nás je stavba a pracovníci pod neustálým dohledem a kontrolou, nikde nic nevynecháme a vše je tak, jak má být.
Dostanete kompletní fotodokumentaci všech hlavních kroků.

Na začátku je pozemek...


Srovnání pozemku a vykopání základů


Betonování základů


Příprava pro základovou desku


Vylití základové desky


Výstavba hrubé stavby


Montáž střechy


Vnitřní podhledy


Pokládání střešní krytiny


Vnější úpravy a omítka


A můžeme bydlet...


© 2021 Colorama